سخنان زیبا و دلنشین را در این جا بخوانید

سخنان زیبا و دلنشین

هــر کي عـــاشق ميـشه ميگه :مـیمـيرم بـــرات؛ چـــرا نميگه مي مـونم بـــاهـات ؟




سخنان زیبا و دلنشین

کفش هایم که جفت می شوند، دلم هوای رفتن می کند... من کودکانه بی قرار تو می شوم!

بی آنکه بیندیشم چه کسی دلتنگ من خواهد شد....






سخنان زیبا و دلنشین

الماس، کربنی است که تحت فشار به الماس تبدیل میشود؛

فشار های زندگی را تحمل کن تا الماس شوی ...




سخنان زیبا و دلنشین

چشم های تو را دوست دارم ... نه به خاطر زیبائیشون ... بلکه به خاطر اینکه چشم های تو هستند...




سخنان زیبا و دلنشین

چشم های تو را دوست دارم ... نه به خاطر زیبائیشون ... بلکه به خاطر اینکه چشم های تو هستند...




سخنان زیبا و دلنشین

وقتی انسان دوست واقعی دارد كه خودش هم دوست واقعی باشد . امرسون




سخنان زیبا و دلنشین

زادگاه و تاريخ تولد هيجكس درهيج نقشه وتقويمي نيست چرا كه آدمها هر لحظه درتپش قلب كساني كه دوستشان دارند متولد مي شوند(كورش بزرگ)




سخنان زیبا و دلنشین

آیا میدانید؟ کشف کردن که بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست ، سرعت رنگ عوض کردن آدماست.....




سخنان زیبا و دلنشین

درست همان کسی دلت را میشکند که همیشه سعی کردی دلش را نشکنی ..!




سخنان زیبا و دلنشین

کسی که تو را باور دارد .... همیشه یک قدم جلوتر از کسی ست که تو را دوست دارد ... !!!




گزارش تخلف
بعدی